ផលិតផល

  • Polycrystalline Fiber/Alumina Fiber Bulk/Blanket

    Polycrystalline Fiber/Alumina Fiber Bulk/Blanket

    Polycrystalline fiber bulk មានដង់ស៊ីតេទាប ចរន្តកំដៅទាប ធន់នឹងកំដៅល្អ សីតុណ្ហភាពការងារខ្ពស់ ស្ថេរភាពគីមីល្អ លក្ខណៈប្រឆាំងនឹងការ corrosion ល្អ ល វាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងលោហធាតុ សំណង់ សេរ៉ាមិច លំហអាកាស ឧស្សាហកម្មយោធា។ល។